Kursy

KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I PROPEDEUTYKI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Kurs skierowany jest do: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, kapelanów, opiekunów niemedycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych świadczeniem specjalistycznej opieki paliatywnej nad chorymi i ich rodzinami.

Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Min. Zdr. ws. świadczeń z zakresu opieki paliatywnej kontraktowanych w NFZ.

Kurs czterodniowy odbędzie się w dniach:  19, 20, 26 i 27 października 2019 . Zajęcia w soboty odbywają się w godzinach: 9:00 - 19:15, 
a w niedziele w godzinach: 9:00 - 16:00. Łącznie 40 godzin edukacyjnych.

MIEJSCE kursu:  biurowiec "OPAL" w Katowicach - wejście od ul. Jana III Sobieskiego 11.  Sala konferencyjna C (I piętro).

OPŁATA za kurs: 600 zł.

ORGANIZATOR KURSU: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach.

Biuro kursu: Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED 40-740 Katowice, Warmińska 11B/16; telefon: 609 27 54 13 (w godzinach 9.00-17.00);

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie na adres e-mail:   opalmed@akademiamedycynypaliatywnej.pl

- Wpłaty za kurs:  wyłącznie od 1.09.2019 do 30.09.2019.

Dane do przelewu:

na konto: PKO BP SA nr rachunku: 50 1020 5558 1111 1267 6180 0020

W tytule wpłaty dopisać: kurs OP, imię i nazwisko uczestnika

 

WARUNKI ZALICZENIE KURSU: 

- Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach w 40-godzinnym programie edukacyjnym z testowym zaliczeniem 10 tematów programowych kursu.

Uczestnicy szkolenia, po spełnieniu warunków jw., otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (lekarze 40 pkt. edukacyjnych).

Liczba uczestników kursu jest ograniczona, decyduje kolejność na liście zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołanie szkolenia w/w terminach.

KIEROWNIK KURSU

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

specjalista medycyny paliatywnej

Program ramowy kursu:

  • Idea, cele, zadania, organizacja i standardy opieki paliatywnej.
  • Objawy ze strony układu oddechowego.
  • Objawy ze strony układu pokarmowego i układu moczowego.
  • Ból - patofizjologia, podziały, mechanizmy. Zasady postępowania przeciwbólowego.
  • Stany naglące w medycynie paliatywnej. Zaburzenia wodno-elektrolitowe u chorych w okresie terminalnym.
  • Wyniszczenie nowotworowe. Ostatnie godziny życia chorych.
  • Objawy neuropsychiatryczne u chorych w okresie terminalnym. Okres terminalny w zespołach otępiennych, w chorobach nerwowo-mięśniowych i w neuroinfekcjach (AIDS).
  • Potrzeby psychologiczne chorych i ich rodzin.  Komunikacja. Wsparcie w żałobie.
  • Pielęgnacja skóry. Obrzęk limfatyczny - patomechanizm, leczenie.
  • Budowanie podmiotowości chorego w opiece paliatywnej. Wybrane aspekty bioetyki.

Miejsce : Katowice, ul. Sobieskiego 11