Kontakt

Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED Pyszkowska Jadwiga

 

 

tel. 609 275 413

NIP: 634-104-35-74

REGON: 272854501

 

Rejestr w ewidencji Prezydenta m. Katowic: 73325

Rachunek bankowy: 

PKO BP S.A. nr: 50 1020 5558 1111 1267 6180 0020


ul. Warmińska 11B/16
40-740 Katowice