Siy ktre pokonaj raka 

Premiera 16 maja 2013 na IV Warszawskich Targach Ksiki 

 

Ostatnie  to czas wanych zmian w terapii nowotworw. ?Siy, ktre pokonaj raka. Psychologiczne terapie wspomagajce w chorobie nowotworowej? to zmienione i rozszerzone wydanie bestsellerowej pozycji, ktra w 2005 roku ukazaa si pod tym samym tytuem nakadem Wydawnictwa Charaktery. ?Siy, ktre pokonaj raka? to znakomity przewodnik dla wszystkich, ktrzy szukaj rde wsparcia w chorobie nowotworowej, dla ich bliskich i osb profesjonalnie zajmujcych si pomoc chorym. 

W ksice zaprezentowany zosta cay wachlarz wspomagajcych terapii psychologicznych. Dowiadczeni terapeuci pokazuj, jak radzi sobie z chorob i wspomaga leczenie: dr Ewa Wojtyna wyjania, w jaki sposb zmniejsza lk i ksztatowa zdrowe przekonania, Joanna Dudek-Gbicka podpowiada, jak y zgodnie z tym, co dla nas najwaniejsze. Dr Mariusz Ziba przyblia fenomen wzrostu osobowego, za dr Kinga Tucholska wskazuje, jak rozwija prawdziw nadziej. S take praktyczne porady i propozycje technik terapeutycznych. 

?Siy, ktre pokonaj raka? pozwalaj lepiej zrozumie siebie i swoj chorob. Marek Bieczyk tworzy nowy jzyk, sucy temu, by mwi o chorobie i utracie. Tomasz Dostatni OP w poruszajcym wspomnieniu przywouje zmagajcego si z chorob nowotworow Vaclava Havla. Magorzata Braunek mwi o tym, e akceptacja peni kluczow rol w bliskich relacjach. Ksidz Jan Kaczkowski opowiada o zwyczajnym yciu i wasnej chorobie, ktra to ycie naznacza. Uczestniczki niezwykej wyprawy rowerowej pokazuj, e raka mona pokona i pomimo choroby przejecha Zwrotnik Raka. 

 Sily_ktore_pokonaja_raka_edycja_2013_RGB.jpg

***
Z wiekiem milczymy coraz bardziej; to jasne, odczuwamy coraz bardziej cielenie, e przemijamy, a rzeka bdzie pyna jeszcze przez tysiclecia. Wszystko staje si bardziej dramatyczne. Czy jeszcze wrcimy? Czy jeszcze damy rad za rok, za dwa? Ale wsplny jzyk jest istotny, bo w milczeniu tkwi moe i mdro, lecz rwnie rezygnacja. Jzyk jest jedyn rzecz, ktr mamy naprawd ? i nad rzek, i w miecie. 
Osoba dowiadczona cik chorob take musi chroni si w jzyku. Nie chodzi tu o metafory, ktre wanie zagaduj, podsuwaj mylne interpretacje choroby; chodzi o jzyk, w ktrym osoba chora bdzie u siebie.
Marek Bieczyk, laureat Literackiej Nagrody Nike 2012

***
Dziki uwiadomieniu sobie tego, co jest dla nas naprawd wane, i koncentracji nad wprowadzaniem konkretnych dziaa, moemy dowiadcza autentycznej radoci ? witalnoci pyncej z ycia majcego znaczenie. Nikt z nas nie wie, co bdzie jutro, lecz mamy dane dzi. Dzi ze  jego urokami, troskami, z cierpieniem i radoci. I dzi  moemy zacz y zgodnie z tym, co nadaje naszemu yciu sens. Teraz jest najwaciwszym momentem do dziaania, jedynym, ktry istnieje naprawd.
Joanna Dudek-Gbicka, psycholog i psychoterapeuta

***
Czujemy si bezradni, wic ca energi wkadamy w konkretn opiek. Wydaje nam si, e wiemy , czego potrzeba osobie chorej, wic namawiamy j do jedzenia, opatulamy. I zupenie jej nie suchamy. 
To jest szerszy problem relacji z drugim czowiekiem. Aby mc wysucha drugiej osoby, musz zaufa temu, e nie wiem. Zaufa temu, e mog nie mie pogldu czy opinii. Wtedy nastawiamy si na suchanie, a ono niesienie w sobie prawd?
Magorzata Braunek, buddystka i aktorka
 
  

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.046 seconds, 4.82 MB
Application afterRoute: 0.058 seconds, 5.70 MB
Application afterDispatch: 0.693 seconds, 9.31 MB
Application afterRender: 0.777 seconds, 14.40 MB

Memory Usage

15342384

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '012a71f34bcef5251a4bff820c00db78'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1505878197' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '012a71f34bcef5251a4bff820c00db78'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '012a71f34bcef5251a4bff820c00db78','1505879097','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_rokcandy
    WHERE published=1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 110
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-20 03:44:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-20 03:44:57' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='110'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 13. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 15. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak