OFICJALNA STRONA
OŚRODKA KONSULTACJI I KSZTAŁCENIA
OPALMED
PYSZKOWSKA JADWIGA

Akademia Medycyny Paliatywnej w Katowicach

 

Platforma informacyjna o propozycjach aktywnej i skutecznej formy dokształcania w zakresie medycyny paliatywnej i szerokiego, interdyscyplinarnego programu opieki paliatywnej. Informacja o inicjatywach wielospecjalistycznych szkoleń podyplomowych jest odpowiedzią na oczekiwania wyraźane w trakcie wielu spotkań z lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, psychologami, duszpasterzami, opiekunami medycznymi i niemedycznymi, a zainteresowanymi pomocą chorym szczególnie cierpiącym i ich rodzinom.

 

Skontaktuj się z nami - tel. 609 275 413

Akademia Medycyny Paliatywnej organizuje interaktywne i interdyscyplinarne warsztaty,  aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem z autorytatywnym moderatorem wybranego problemu klinicznego medycyny paliatywnej. Postęp, jaki się dokonuje w tej dziedzinie medycyny wymaga permanentnego dokształcania się i dzielenia się wiedzą. Aktualna wiedza jest najlepszą motywacją do podjęcia skutecznych i bezpiecznych działań w opiece paliatywnej nad chorym u kresu życia. Jednocześnie jest najskuteczniejszym argumentem w konsekwentnym podążaniu do standardów medycyny paliatywnej i urealnianiu warunków świadczeń zdrowotnych, kontraktowanych z ubezpieczycielem.

Zachęcam do śledzenia naszych informacji, komunikatów, propozycji szkoleń, poglądów, artykułów itd.

Z satysfakcją i nadzieją zapraszam do uczestnictwa w propozycjach szkoleniowych.dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
specjalista anestezjolog
specjalista medycyny paliatywnej